< Terug naar vorige pagina

Project

Degradatie-bestendige zirkoonoxide keramiek voor dentale restauraties.

Zirkoonoxide keramieken zijn sterk, taai, slijtage resistent en worden daarom al geruime tijd gebruikt voor orthopedische implantaten. Ondanks de gevoeligheid van zirconia voor lage temperatuur degradatie, t.t.z. de transformatie van de metastabiele tetragonale naar de monokliene ZrO2-fase in waterig milieu bij 20-250°C, en de daarmee gepaard gaande materiaaldegradatie worden zirkoonoxide keramieken momenteel snel geïntroduceerd voor de restauratie en het vervangen van tanden. Tot op heden werden door de dentale gemeenschap enkel nog maar beperkte tekortkomingen gesignaleerd zoals het afbrokkelen van opbakporselein en de moeilijkheid om de zirconia-basis restauraties te binden aan het resterende tandweefsel. Klinische lange termijn gegevens zijn echter nog niet beschikbaar. In dit project financiert het FWO de aankoop van een 'ion slicer' voor de aanmaak van monsters voor transmissie elektronen microscopisch onderzoek ter ondersteuning van de ontwikkeling van degradatiebestendig zirkoonoxide keramiek voor dentale restauraties.
Datum:1 jan 2010  →  31 dec 2013
Trefwoorden:Dental applications, Zirconia, Low-temperature degradation, Veneering procelain, Transmission electron microscopy, Ion slicer
Disciplines:Tandheelkunde, Keramische en glasmaterialen, Materialenwetenschappen en -techniek, Halfgeleidermaterialen, Andere materiaaltechnologie