< Terug naar vorige pagina

Project

Diversie bij kinderen ‘in conflict with the law’: een kritische analyse van diversiepraktijken in jeugdrechtsystemen in Europa

In de afgelopen vijf decennia is buitengerechtelijke afdoening (“diversion”) wereldwijd toegepast bij kinderen die in strijd zijn met de wet als middel voor een snelle uitweg uit (of een niet beginnen met) een formele procedure. Ondanks de verspreiding ervan is er nog geen universele consensus over de vormen en inhoud ervan bereikt. Veel verschillende definities, werkwijzen en doeleinden worden onder deze overkoepelende term vastgelegd. Het belang van buitengerechtelijke afdoening voor kinderen in conflict met de wet - benadrukt door een aantal internationale instrumenten en door geconsolideerd onderzoek - wordt dus in gevaar gebracht door de aanzienlijke heterogeniteit van de praktijken in verschillende landen en het gebrek aan analytisch onderzoek naar de uitdagingen en risico's die ermee zijn verbonden.Dit onderzoek is gericht op het systematisch onderzoeken van de verschillen tussen de normatieve 'beschrijving' van buitengerechtelijke afdoening en de realiteit ervan in de praktijk, waarbij een licht wordt geworpen op wat het is, in tegenstelling tot wat het zou moeten zijn. Het eerste deel van het onderzoek zal een overzicht geven van de heterogeniteit van de praktijken in de EU lidstaten, om de feitelijke kenmerken en doeleinden van buitengerechtelijke afdoening in verschillende jeugdrechtsystemen te onderzoeken. De systemen van drie landen zullen in het tweede deel van het onderzoek diepgaand worden geanalyseerd om de mechanismen en de reële effecten (zowel positieve als schadelijke) van verschillende systemen en praktijken op het gebied van toegang, proces en resultaten te beoordelen. Het onderzoek zal dus bijdragen tot de ontwikkeling van een solide wetenschappelijke basis waarop een evaluatiekader kan worden ontworpen om de systemen in verschillende landen te beoordelen.
Datum:2 sep 2019 →  Heden
Trefwoorden:diversion, youth justice, fair trial
Disciplines:Jeugd- en levensloopcriminologie
Project type:PhD project