< Terug naar vorige pagina

Project

Ectomycorrhizaschimmels: aandrijvers van de ondergrondse koolstof cyclus (R-4574)

De meeste bomen in gematigde en boreale bossen leven in symbiose met ectomycorrhiza (EcM) schimmels. Zij ontvangen maximaal 25% van gefixeerd C uit hun gastheerplant, vergelijkbaar met de investeringen van de plant in plantaardige biomassa, waardoor de EcM pathway als een even belangrijke energiestroom in de bodem zoals plantaardig afval fungeert. In relatie met de koolstofbalans van de bodem, werd de stroom van plantaardige energie in ectomycorrhizaschimmels traditioneel beschouwd als een bijdrage aan de koolstof balans in de bodem via de productie van schimmelbiomassa. Aan de andere kant zijn er steeds meer aanwijzingen dat deze flux van eenvoudige metaboliseerbare energie de afbraak van meer complexe organische bodem stof induceert ('primed'). Bodems slaan een groot deel van de totale hoeveelheid koolstof op aarde aanwezig op. Kleine afwijkingen in de productiviteit van planten (input) en bodemrespiratie (output) kan grote effecten hebben op de mondiale koolstofcyclus. Evaluatie van de ruimtelijke ordening en milieu-effecten op de bodem koolstofbalans is afhankelijk van computermodellen, omdat directe metingen moeilijk zijn te wijten aan ongevoeligheid van de huidige analysemethoden. Maar de gebruikte modellen, bijvoorbeeld voor de EU-wetgeving en beleidsvorming, houden geen rekening met EcM interacties met bodem koolstof. Het doel van dit project is om de positieve en negatieve effecten van EcM schimmels te verhelderen en te kwantificeren op de bodem koolstofbalans. Een gecombineerde modellering / experimentele aanpak zal gebruikt worden. Modelsimulaties zullen vergeleken worden met metingen van locaties met contrasterende EcM en non-EcM vegetatie.
Datum:1 okt 2012  →  30 sep 2015
Trefwoorden:Ectomycorrhizaschimmels
Disciplines:Biologische wetenschappen