< Terug naar vorige pagina

Project

Een Architectuur voor de Analyse en het Beheer van Veiligheid in Industriële Controle Systemen.

Cyber-Fysische Systemen (CPS) zijn verantwoordelijk voor het controleren en besturen van een groot aantal processen zoals het verdelen van gas en elektriciteit, het opvolgen van een kernreactor of het regelen van verkeerslichten. De laatste decennia zijn deze systemen geëvolueerd van geïsoleerde, eigendomsmatige systemen tot omgevingen die intensief gebruik maken van commerciële basiscomponenten, geïntegreerd met back-endsystemen die vaak verbonden zijn met het internet en andere bedrijfsnetwerken. Deze evolutie heeft de gebruiksvriendelijkheid en performantie van CPS vergroot maar tegelijk de veiligheid verzwakt en de systemen opengesteld voor meer aanvallen van buitenaf.  
De technisch-wetenschappelijke doelstelling van dit project is het creëren van een architectuur voor de analyse van de veiligheid in CPS. We ontwikkelen een nieuwe aanpak om automatische kwalitatieve conclusies te trekken omtrent de veiligheid van het systeem. Daarenboven kunnen ook suggesties gegenereerd worden die ondersteuning bieden bij het nemen van beslissingen. Belangrijke aandachtspunten tijdens dit onderzoek zijn: efficiëntie en flexibiliteit van de architectuur, kwaliteit van de bekomen resultaten en praktische inzetbaarheid. Het innovatieve van deze aanpak kunnen we onderscheiden in zowel de modellering, als de analyse. Om automatische conclusies te genereren wordt het Imperative Declarative Programming raamwerk gebruikt, een uitbreiding van eerste orde logica. Dit laat toe om automatisch en op een eenvoudige manier een brede waaier aan bruikbare feedback uit het model te extraheren. 
De modelleerstrategie en de inferenties worden gevalideerd in twee domeinen op concrete casussen met variërende complexiteit, namelijk productie omgevingen en SCADA systemen.

Datum:1 okt 2013 →  1 mrt 2018
Trefwoorden:Vulnerability extraction, System security, Formal modeling, Cyber-Phyiscal Systems
Disciplines:Toegepaste wiskunde, Computerarchitectuur en -netwerken, Distributed computing, Informatiewetenschappen, Informatiesystemen, Programmeertalen, Scientific computing, Theoretische informatica, Visual computing, Andere informatie- en computerwetenschappen
Project type:PhD project