< Terug naar vorige pagina

Project

Elektrochemisch gegenereerde sulfaatradicalen als een geavanceerde oxidatietechniek voor de verwijdering van farmaceutische componenten uit industrieel afvalwater (SO4ELECTRIC)

Er is een groeiende bezorgdheid over de ecologische impact van verschillende klassen van recalcitrante organische verontreinigende stoffen, zoals actieve farmaceutische ingrediënten (API) in natuurlijke wateren. Wereldwijd worden ongeveer 4000 API's verdeeld in geneesmiddelen op recept, zelfhulpgeneesmiddelen en diergeneesmiddelen. Farmaceutische micro-verontreinigende stoffen worden beschouwd als een ernstige bedreiging voor het ecosysteem vanwege hun specifieke biologische effect en het potentieel om resistente bacteriën te induceren. Hoewel ze aanwezig zijn in kleine concentraties, bleek (metabolieten van) farmaceutische residuen een negatief effect te hebben op vispopulaties en andere waterorganismenEen belangrijke groep technologieën die momenteel in beeld is voor een efficiënte verwijdering van opkomende verontreinigende stoffen is Advanced Oxidation Processes (AOP), die zijn gebaseerd op de oxidatie van organische stoffen door OH-radicalen (* OH). Meer recentelijk heeft het gebruik van sulfaatradicaal (SO4 * -) gebaseerde oxidatieprocessen (SR-AOP) aandacht gekregen als een innovatief alternatief voor typische AOP-processen vanwege een aantal duidelijke voordelen. Het doel van dit onderzoek is het onderzoeken van elektrochemische SR-AOP (eSR-AOP) voor belangrijke farmaceutische producten, waarbij de directe elektrochemische generatie van radicalen via aanwezige sulfaationen zal worden beoordeeld, waardoor de toevoeging van precursoren wordt vermeden, aangezien sulfaationen al aanwezig zijn aanwezig in de meeste soorten doelgericht afvalwater. Dit is een belangrijke innovatie in de ontwikkeling van de technologie, zowel vanuit wetenschappelijk als vanuit toepassingsoogpunt. Verschillende soorten anodes zullen worden geëvalueerd op hun efficiëntie (gemengde metaaloxide en met boor gedoteerde diamantelektroden zijn de primaire kandidaten), en invloedrijke procesomstandigheden zullen worden bepaald. De efficiëntie van de elektrochemische SR-AOP zal worden vergeleken met klassieke eAOP. De optredende afbraakmechanismen en de radicalen die verantwoordelijk zijn voor de afbraak zullen worden opgehelderd met behulp van geavanceerde analytische hulpmiddelen zoals UHPLC-MS en UHPLC-QTOF-MS (afbraakproducten) en elektronspinresonantie (radicalen). De resultaten zullen de verdere industriële ontwikkeling en een doordacht gebruik van dit proces in de toekomst mogelijk maken.
Datum:1 okt 2019  →  Heden
Trefwoorden:Advanced Oxidation Processes, Wastewater Treatment, Emerging pollutant, Sulphate radical, Electrochemistry
Disciplines:Industriële chemie