< Terug naar vorige pagina

Project

EM-POLITE: Hoe verbeteren we onze e-mails? Een experimenteel onderzoek naar de invloed van on/beleefdheid, sociale status en gender op de perceptie van e-mailcommunicatie. (EM-POLITE)

In onze geglobaliseerde wereld gebeurt onze dagelijkse
communicatie meestal online, en vaak worden de eerste contacten
via e-mail gelegd. E-mails zijn snel en efficiënt, maar non-verbale
informatie beschikbaar in face-to-face contacten (intonatie,
gezichtsuitdrukkingen, gebaren) kan via e-mail slechts in beperkte
mate uitgedrukt worden. Daarom is het een uitdaging om de vorm
van een e-mail aan de specifieke ontvanger aan te passen. In deze
context is het verrassend dat er weinig bekend is over emotionele
reacties op on/beleefde e-mails. Bovendien is er weinig kennis over
hoe de sociale status (bv. baas vs. werknemer) en het gender van de
afzender/ontvanger de emoties van de ontvanger beïnvloeden. Om
deze tekortkomingen aan te pakken, zal ik de relatie tussen deze
variabelen en on/beleefdheid onderzoeken door op drie sociale
taalhandelingen te focussen: verzoeken, vragen en kritiek,
gerealiseerd in verschillende gradaties van on/beleefdheid. Er zal
een corpus van authentieke e-mails met deze taalhandelingen
worden samengesteld, en de on/beleefdheid ervan zal worden
beoordeeld door moedertaalsprekers. Dan zal de interactie tussen
relatieve sociale status en gender op affectieve evaluaties van
on/beleefdheid in e-mails worden onderzocht. Ik zal ook, door de
oogbewegingen van de deelnemers en hun emotionele reacties op
deze e-mails in kaart te brengen (en met een virtuele realiteit
experiment), nagaan of de intensiteit van hun emoties samengaat
met de mate van on/beleefdheid.

Datum:1 okt 2019 →  Heden
Trefwoorden:onbeleefdheid, e-communicatie, beleefdheid
Disciplines:Psycholinguïstiek en neurolinguïstiek, Sociolinguïstiek, Discoursanalyse, Pragmatiek