< Terug naar vorige pagina

Project

Epic Proteomics: een MS-gebaseerde parallelle analyse van histon epigenetica en proteïne-expressie.

Door gebruik te maken van nieuwe instrumentele ontwikkelingen en de hierdoor mogelijke nieuwe data-analyse strategieën doel ik om voor het eerst de huidige kaart van de histoncode rechtstreeks te linken aan wijzigingen in het proteoom: een belangrijke tool voor fundamenteel en translationeel onderzoek.

Datum:1 okt 2021 →  Heden
Trefwoorden:post-translationele modificaties, histon epigenetica, massaspectrometrie-gebaseerde proteomics
Disciplines:Epigenetica, In vitro testen, Posttranslationele modificaties, Medische proteomics, Bio-informatica en computationele biologie niet elders geclassificeerd