< Terug naar vorige pagina

Project

ferroptose diagnostiek epigenetica nanoporesequencing sensitief resistent

Epigenetische regulatie blijkt een rol te spelen bij de resistentie tegen ferroptose therapie. Ferroptose wordtin toenemende mate erkend als een veelbelovende behandelingsoptie voor kanker. Momenteel ontbreken diagnostische hulpmiddelen die de gevoeligheid van tumoren voor ferroptose meten. Daarom zal in dit Baekeland PhD project een multi-stappen aanpakworden toegepast om (i) een "ferroptomics" epifingerprint te identificeren die deze ferroptose gevoeligheid bepaalt, (ii) eengevoelige, kost-efficiënte en draagbare nFERROCATCH assay te ontwikkelen om ferroptose gevoeligheid te voorspellen op basis van TGS, een van de in house technieken van OHMX.bio (precisiediagnostiek op basis van Nanopore sequencing) en (iii) valideren vande assay aan de hand van experimentele en klinische stalen. Deze nFERROCATCH assay zal worden aangeboden als eendienst en kan ook verder gecommercialiseerd worden.
Datum:1 jan 2022 →  Heden
Trefwoorden:KANKERTHERAPIE, EPIGENETICA, FERROPTOSIS
Disciplines:Kankerdiagnose
Project type:Samenwerkingsproject