< Terug naar vorige pagina

Project

Geavanceerde microbiële degradeerbaarheid van plastics door nieuwe enzyme polymeer-interacties

 

Algemeen doel Voorliggend project heeft als doel de wisselwerking tussen polymere backbones en microbiele species in kaart te brengen. Door deze correlaties te verbinden met de habitats in natuurlijke omgeving, kunnen applicaties zoals visserij materialen (netten en lijnen) of "one-use applicaties" (Biorix® producten) veel doelgerichter (bio)chemisch worden opgebouwd. Sterker nog, de materialen kunnen inducerende eigenschappen meekrijgen tijdens hun productie, om in deze gekende omstandigheden nog beter en gecontroleerder af te kunnen breken. Dit onderzoekswerk brengt derhalve een nieuw begrip in de kunststof-wereld naar voor: "situationele afbreekbaarheid" van kunststoffen in natuurlijke habitats.

Datum:1 jan 2020  →  Heden
Trefwoorden:biodegradeerbare polymeren
Disciplines:Milieubiotechnologie voor micro-organismen