< Terug naar vorige pagina

Project

Geriatrisch en traumatologisch co-management van osteoporotische fracturen: effectiviteit en succes van implementatie in een single center setting

Achtergrond: Osteoporose is de meest voorkomende musculoskeletale ziekte die de vatbaarheid verhoogt voor onder meer fracturen van de heup, wervelkolom, proximale humerus, bekken en pols. Deze fracturen, ten gevolge van fragiliteit, gaan gepaard met pijn, zorgbehoevendheid, noodzaak tot ziekenhuisopname tot zelfs de dood. Deze complexe noden van de oudere fractuurpatiënt met multimorbiditeit, polyfarmacie en geriatrische syndromen vereisen een holistische multidisciplinaire aanpak. Dit is het expertiseveld van een geriater en geriatrische teams. Tot op heden is er een beperkte samenwerking tussen geriaters en chirurgen in België ten gevolge van de huidige zorgorganisatie. De effecten van geriatrische consultatieteams zijn beperkt, zoals meermaals aangetoond in de literatuur, mede door hun vertraagd reactievermogen en het niet implementeren van de adviezen. Hierdoor ontstond een verschuiving naar andere vormen van samenwerking, zoals co-management met proactieve zorg en gedeelde verantwoordelijkheid van de geriatrische en de niet-geriatrische teamleden. Het Universitair Ziekenhuis te Leuven (UZ Leuven) keurde recent een kwaliteitsverbeterend project goed met als doel het implementeren van een geriatrisch-chirurgisch co-management programma geleid door verpleging, genaamd G-COMAN.  Doel: Het doel van deze studie is om de effectiviteit te evalueren van het geriatrisch-traumatologisch co-management en om na te gaan welke factoren bijdragen aan het (niet-)succesvol implementeren van dit co-management. Methoden: Prospectieve, pre-post implementatiestudie op de dienst traumatologie in UZ Leuven. De standaardzorg zal uitgevoerd worden door het vaste traumateam waarbij ze geriatrisch advies kunnen verkrijgen wanneer het traumateam hier actief om vraagt. De patiënten in de interventiegroep van het geriatrisch co-management zullen een uitgebreide geriatrische beoordeling ontvangen, uitgevoerd door getrainde verpleging van de geriatrische dienst. Impact: Er wordt verwacht dat met de resultaten van deze studie kan aangetoond worden dat het geriatrisch co-management model geleid door verpleging van groot belang is op basis van effectiviteit en dat het ons meer inzicht biedt over hoe het model kan geïmplementeerd worden in de dagelijkse klinische zorg in België.

Datum:4 aug 2021 →  Heden
Trefwoorden:Orthogeriatrics, Co-management, Osteoporosis, Fragility fractures
Disciplines:Geriatrie
Project type:PhD project