< Terug naar vorige pagina

Project

Grassroots Stedenbouw: Een Kritische Atlas van Crisis, Volksbewegingen en Radicale Huisvesting

Een ongeziene daklozencrisis, versterkt door Covid-19, treft steden wereldwijd. Als reactie testen talrijke stadsbewegingen nieuwe huisvestingsoplossingen. Stadsstudies, het interdisciplinair veld dat zich bezighoudt met de studie van de stad, heeft steeds meer aandacht voor dergelijke volkspraktijken, maar hanteert meestal een sociale of ruimtelijke benadering. Dit verhindert inzicht in de bijdrage van sociale strijd aan meer rechtvaardige steden. Door de methodologische en epistemologische kloof tussen sociale en toegepaste wetenschappen, en de antropologie en architectuur in het bijzonder, blijft het onduidelijk of en hoe volksbewegingen ‘stad maken’, wat meer emancipatorische en kritische vormen van stedenbouw in de weg staat. Dit onderzoek beoogt kritische cartografie verder te ontwikkelen als een interdisciplinair instrument om crisis en stadsbewegingen beter te begrijpen. De overkoepelende onderzoeksvraag is: welke nieuwe vormen van stedelijk wonen, verbeelden, en stad maken ontstaan vanuit de volksstrijd om huisvesting? Door middel van een casestudie van Brussel en internationale samenwerking zal deze studie het samenspel van de daklozencrisis, volksbewegingen en radicale huisvestingsvormen analyseren op basis van geïntegreerd typo-morfologisch onderzoek en collaboratieve etnografie. De kritische atlas zal het eerste diepgaande onderzoek zijn van volksbewegingen op stedelijke schaal, en dient als opstart van een interdisciplinair 'Grassroots Stedenbouw' Onderzoekslab.

Datum:1 nov 2021 →  Heden
Trefwoorden:Urban Grassroots Movements, Critical Cartography, Anthropology, Architecture & Urbanism
Disciplines:Architectuurwetenschappen en technologie, Woningmarkten, ontwikkeling, management, Urbanisme en regionale planning, Sociale en culturele antropologie, Stedelijke en regionale geografie