< Terug naar vorige pagina

Project

Het Alhambra complex (UNESCO Werelderfgoed, Granada, Spanje): studie van het effect van atmosferische blootstelling en analyse van een unieke verzameling van authentieke pigmentstalen.

Dit voorstel heeft als doel de materialen en gasvormige polluenten en stofdeeltjes uit de atmosfeer in de Alhambra te karakteriseren om hun bijdragen aan de verweringsprocessen van de aanwezige kunstwerken te beoordelen. Een combinatie van microanalytische technieken zal toegepast worden voor het diepgaande onderzoek van materialen en polluenten. Een plan voor preventieve conservatie van het monument zal worden opgesteld op basis van de bereikte resultaten.
Datum:1 okt 2008 →  30 jun 2013
Trefwoorden:PREVENTIEVE CONSERVATIE, WERELD CULTUREEL ERFGOED, MICRO ANALYSE, ATMOSFERISCHE AËROSOLEN
Disciplines:Analytische chemie, Duurzame chemie, Aquatische wetenschappen, uitdagingen en vervuiling, Milieuwetenschappen en management, Farmaceutische analyse en kwaliteitszorg
Project type:Samenwerkingsproject