< Terug naar vorige pagina

Project

Het bestrijden immunothrombose in Staphylococcus aureus infecties en endocarditis

Staphylococcus aureus (S. aureus) is heden ten dage een van demeest dodelijke bacteriën ter wereld en is bovendien gekenmerktdoor een hoge graad van antibioticaresistentie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het ontwikkelen van nieuwe behandelingen voor S. aureus dan ook uitgeroepen tot absolute prioriteit.Een van de belangrijkste complicaties van S. aureus infecties is infectieuze endocarditis (IE), een infectie van de hartkleppen. De mortaliteit van IE blijft onacceptabel hoog (tot 40%) en ondanks de vooruitgang in medische zorg, is deze niet gedaald in de laatste decennia, dit in tegenstelling tot de mortaliteit van de meeste andere infecties. Het is dan ook belangrijk om te begrijpen waarin IE verschilt van andere infectieuze aandoeningen.Doordat IE een complex samenspel is van verschillende systemen, zoals stolling, infectie, immuniteit, en cardiovasculaire biologie, is de studie van IE echter moeilijk. Een dergelijke complexe ziekte heeft daarom nood aan een goede in vitro en diermodellen, hetgeen tot op heden ontbrak. Onze onderzoeksgroep bundelde de laatste 10 jaar expertise uit verschillende onderzoeksdomeinen en ontwikkelde nieuwe innovatieve in vitro - en in vivo modellen voor deze complexe ziekte. Het huidige project bouwt voort op dit voorafgaande werk en maakt gebruik van deze modellen en expertise om de pathogenese van IE verder te ontrafelen, een eerste en belangrijkste stap in het identificeren van nieuwe behandelingsvormen.
Datum:1 okt 2020 →  Heden
Trefwoorden:Staphylococcus aureus, Endocarditis, Thrombosis, Infection, von Willebrand factor
Disciplines:Cardiologie