< Terug naar vorige pagina

Project

Identificeerbaarheid en verstaanbaarheid van de spraak van gehoorgestoorde kinderen met een cochleair implantaat.

Tot voor kort bleven kinderen die doof geboren werden hun hele leven doof. Dit vormde een enorme belemmering voor de ontwikkeling van gesproken taal. Tegenwoordig kunnen dove kinderen met een probleem in het slakkenhuis geholpen worden door een cochleair implantaat (CI) zodat ze al op zeer jonge leeftijd kunnen "horen", of beter gezegd: ze kunnen geluiden waarnemen.Het eerste wat de ouders van deze kinderen zich afvragen is: "Zal mijn kind met een implantaat kunnen horen?" Het antwoord hierop is in ieder geval positief. De tweede vraag is meestal: "Zal mijn kind spreken en klinken zoals zijn normaalhorende leeftijdsgenootjes?" Deze vraag blijft tot dusver onbeantwoord. Dit aspect wordt in dit onderzoek vanuit twee perspectieven beschouwd, namelijk de identificeerbaarheid en de verstaanbaarheid van kinderen met een cochleair implantaat. 1) IdentificeerbaarheidRecente onderzoeken tonen aan dat er in de spraak van zes- tot zevenjarige CI-kinderen kleine verschillen te vinden zijn ten opzichte van de spraak van normaalhorende kinderen. Maar zijn deze meetbare details ook hoorbaar voor het menselijke oor? Zijn ze met andere woorden opvallend genoeg om de spraak van CI-kinderen betrouwbaar te kunnen identificeren? Dit zal onderzocht worden door personen te laten luisteren naar opnames van de spraak van CI-kinderen, kinderen met een hoorapparaat en normaalhorende kinderen. 2) VerstaanbaarheidEen tweede onderzoeksvraag betreft de verstaanbaarheid van de spraak van CI-kinderen. Vooraleer deze kinderen naar de basisschool gaan, is het namelijk van wezenlijk belang om te weten of hun spraak ook verstaanbaar is voor personen die niet vertrouwd zijn met de spraak van CI-kinderen. In dit project gaan we de verstaanbaarheid beoordelen door gebruik te maken van verschillende methoden.
Datum:1 okt 2015 →  30 sep 2017
Trefwoorden:COCHLEAIRE IMPLANTATEN
Disciplines:Linguïstiek, Theorie en methodologie van de linguïstiek, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen