< Terug naar vorige pagina

Project

IOF mandaat Hendrik De Cooman

Aan de AUGent werd een project goedgekeurd voor een IOF-mandaat: ‘liaison hogescholen’. Binnen dit project werd een IOF-mandataris aangesteld die zal werken voor / samenwerken met de drie hogescholen (Artevelde, HOGENT en HOWEST) en de UGent. Naast een aantal vaste doelstellingen die gelden voor elke IOF-mandataris (aanspreekpunt TTO, overzicht beschikbare expertise, detecteren valorisatiemogelijkheden, uitbouwen van een netwerk, ...) heeft deze mandataris ook een aantal specifieke doelstellingen. Daaronder vallen o.a. een aanspreekpunt zijn voor onderzoekers van de drie hogescholen bij IOF-oproepen (onderzoeksapparatuur, projecten, consortia,...) en samenwerkingen tussen alle AUGENT-associatiepartners (hogescholen en UGent) stimuleren, met een bijzondere focus op economische valorisatie van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek aan de hogescholen.Dit IOF-mandaat werd toegekend aan Hendrik De Cooman.
Datum:15 okt 2020  →  Heden
Trefwoorden:IOF mandaat
Disciplines:Algemene en logistieke diensten