< Terug naar vorige pagina

Project

Islamitische bio-ethische perspectieven op prenatale diagnostiek en zwangerschapsafbreking

De dag van vandaag heeft de medische vooruitgang verschillende dilemma’s voortgebracht aan het begin van het leven. Dit project verwijst eerst naar de leemtes die bestaan in hedendaagse islamitische bio-ethische discours en in internationale en Europese politieke, sociale en academische debatten over prenatale diagnostiek en zwangerschapsafbreking. Academische studies die specifiek prenatale diagnostiek en zwangerschapsafbreking vanuit een normatief islamitisch perspectief bestuderen, zijn zeer gering. Het gaat echter om een studiegebied dat zich nog in de embryonale fase bevindt. Dit project beoogt de lacunes in de hedendaagse wetenschap te vullen door de ethische uitdagingen op het kruispunt van islamitische ethiek en kwesties aan het begin van het leven te onderzoeken, vertrekkende vanuit de benaderingen en analytische hulpmiddelen die geworteld zijn in de islamitische traditie. De basis van dit onderzoek is de noodzaak om normatieve islamitisch bio-ethische discoursen over ethische kwesties aan het begin van het leven te beschrijven, analyseren en evalueren. In dit project streef ik ernaar om een normatieve positie te bereiken met betrekking tot de islamitische ethiek en prenatale diagnostiek en zwangerschapsafbreking, die rekening houdt met de hedendaagse westerse pluralistische samenleving met haar sterke ethische, juridische en filosofische tradities, maar ook met de eigenheid en diversiteit binnen de islamitische traditie en moslimgemeenschappen met het oog op inzichten uit de normatieve islamitische literatuur en de empirische literatuur.
Datum:19 dec 2019  →  Heden
Trefwoorden:Ethics, Biomedicine, Religion, Islam
Disciplines:Religieuze ethiek