< Terug naar vorige pagina

Project

Karakterisatie en risico identificatie van ondermaatse en vervalste antimicrobiële geneesmiddelen

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt een namaakgeneesmiddel als volgt gedefinieerd: "Een namaakgeneesmiddel is een geneesmiddel dat opzettelijk en frauduleus verkeerd is gelabeld wat betreft identiteit en/of oorsprong. Namaak kan gelden voor zowel merkproducten als generieke producten. Namaakgeneesmiddelen kunnen producten omvatten met de juiste ingrediënten, met de verkeerde ingrediënten, zonder actieve ingrediënten, met onvoldoende actieve ingrediënten of in een nepverpakking". Vervalste geneesmiddelen zijn een groeiend probleem in zowel ontwikkelingslanden als geïndustrialiseerde landen. Er wordt geschat dat in ontwikkelingslanden ongeveer 30% van de markt wordt ingenomen door nagemaakte medicijnen. Aangezien het vaak gaat om levensreddende geneesmiddelen zoals producten tegen malaria, HIV remmers en antibiotica, resulteert dit niet alleen in een hogere mortaliteit, maar leidt dit ook tot resistentie van bepaalde bacteriën en virussen. Het is duidelijk dat deze nagemaakte en ondermaatse producten een ernstig gevaar zijn voor de volksgezondheid. Het project heeft als doel om analytische methoden voor het opsporen en karakteriseren van vervalste antibiotica, zowel vanuit een chemische als farmaco-technisch oogpunt te ontwikkelen. Tijdens het eerste deel van dit project zal een snelle screeningsmethode voor vervalste antibiotica worden ontwikkeld om te controleren of de monsters inderdaad de vermelde actieve farmaceutische ingrediënten (API) bevatten. Op basis van de screeningsresultaten zullen methoden voor de kwantificering van API’s ontwikkeld worden. Aangezien de meeste antibiotica nog door bacteriestammen worden geproduceerd, bevatten antibiotica meer en grotere hoeveelheden onzuiverheden in vergelijking met synthetisch bereide geneesmiddelen. Als derde deel van het project zullen voor de meest vervalste antibiotica werkwijzen ontwikkeld worden voor het bepalen van de onzuiverheden. Op het einde zal een marktstudie van illegale monsters worden uitgevoerd.

Datum:1 sep 2016  →  25 jun 2020
Trefwoorden:Counterfeit medicines, UHPLC, Antibiotics
Disciplines:Analytische chemie, Farmaceutische analyse en kwaliteitszorg, Chemisch productontwerp en formulering, Biomateriaal engineering, Ontdekking en evaluatie van biomarkers, Ontdekking en evaluatie van geneesmiddelen, Medicinale producten, Farmaceutica, Farmacognosie en fytochemie, Farmacologie, Farmacotherapie, Toxicologie en toxinologie, Andere farmaceutische wetenschappen
Project type:PhD project