< Terug naar vorige pagina

Project

Kwesties aan het begin van het leven: Islamitische perspectieven op prenatale diagnostiek en zwangerschapsafbreking

De dag van vandaag heeft de medische vooruitgang verschillende dilemma’s voortgebracht aan het begin van het leven. Tot heden wordt er nauwelijks aandacht besteed aan de islamitische ethische kaders waarin prenatale diagnostiek en zwangerschapsafbreking worden besproken. Dit project beoogt de lacunes in de hedendaagse wetenschap op te vullen door de ethische uitdagingen aan het begin van het leven te onderzoeken, vertrekkende vanuit de benaderingen en analytische hulpmiddelen die geworteld zijn in de islamitische traditie. Het doel van dit project is viervoudig. Ten eerste, trachten we een inhoudelijke analyse uit te voeren van de normatieve islamitische standpunten ten aanzien van pertinente kwesties aan het begin van het leven. Ten tweede, beogen we de islamitische methodologieën en benaderingen, die worden toegepast op biomedische kwesties aan het begin van het leven inclusief prenatale diagnostiek en zwangerschapsafbreking, te beschrijven, analyseren en evalueren. Ten derde, pogen wij de houdingen en visies van moslimprofessionals in België ten aanzien van prenatale diagnostiek en zwangerschapsafbreking in kaart te brengen. Ten vierde, beogen wij een islamitisch ethisch kader te ontwikkelen met ethische kwesties aan het begin van het leven, waaronder prenatale diagnostiek en zwangerschapsafbreking, rekeninghoudend met de islamitische wereldbeelden en tradities, de westerse pluralistische samenleving.

Datum:1 okt 2020  →  Heden
Trefwoorden:Islamic bioethics, prenatal diagnosis, beginning of life, termination of pregnancy
Disciplines:Onderzoeksmethoden en experimentontwerp
Project type:PhD project