< Terug naar vorige pagina

Project

LANDBEWERKERS EN BODEMSPEURDERS. EEN GEOFYSISCH KADER VOOR DIACHROON LANDGEBRUIKSONDERZOEK

Dit project wil op interdisciplinaire wijze kennis van Neolithisch landgebruik vergroten. Hierbij wordt door een wisselwerking tussen archeologie, omgevingsstudies en toegepaste geofysica inzicht beoogd in diachrone interacties tussen mens en omgeving in complexe bodemkundige omgevingen. Terwijl dit enerzijds de basis vormt voor fundamenteel onderzoek naar prehistorisch landgebruik, biedt dit een toekomstgericht methodologisch kader voor omgevingsstudies en bodemonderzoek.

Datum:1 okt 2020  →  Heden
Trefwoorden:Neolithisch landgebruik, Omgevingsstudies, Geofysische prospectie, Bodemfysica, Geoarcheologie, Prehistorische archeologie
Disciplines:Prehistorische archeologie, Bodemfysica, Archeologie van de Lage Landen of België, Bodemwetenschappen, uitdagingen en vervuiling niet elders geclassificeerd, Geofysica niet elders geclassificeerd