< Terug naar vorige pagina

Project

Lood isotopen verhoudingen anders bekeken: het vloeien en recycleren van materialen en ideeën

Het belangrijkste doel van dit onderzoeksproject is het ontwikkelen van een innovatieve methode voor het interpreteren van lood-isotopenratio data in de archeologie, gebaseerd op de drie fundamentele verhoudingen gemeten in laboratoriumstudies (208Pb / 204Pb, 207Pb / 204Pb, 206Pb / 204Pb) en deze te interpreteren met kernel dichtheidstechnieken (KDE). Hoewel een dergelijke op KDE gebaseerde benadering goed ontwikkeld kan zijn in de statistiek, is deze alleen gesuggereerd en bijna nooit effectief gebruikt in de archeologische wetenschap, en gaat daarmee verder dan de stand van het onderzoek. Deze nieuwe methode zal, in combinatie met andere samenstellingsdata, worden toegepast bij de studie van twee specifieke materiaalcategorieën, namelijk glas en metaal, waarbij het gebruik van ruwe materialen (uit minerale bronnen) wordt geïdentificeerd en gekwantificeerd versus het voortdurende hergebruik van eerder gevormde materialen ( door recycleren en mengen). In feite zal de recyclage van glas, zilver en metallisch lood worden onderzocht op schaal van het Romeinse Rijk. De focus in dit project ligt op het detecteren en kwantificeren van veranderingen in de tijd en ruimtelijke verschillen in de archeologische record. Het in kaart brengen van de ‘stroom’ van glas, zilver en lood in de late bronstijd en de Romeinse mediterrane wereld vereist een antwoord op de vragen: • Wat zijn de opvallende veranderingen en overeenkomsten tussen de LIA ‘vingerafdrukken’ van glas-, zilver- en loodassemblages uit de opeenvolgende perioden in de Romeinse wereld? • Hoe kan deze continuïteit of verandering worden geïnterpreteerd? Is het mogelijk, en in welke mate, om de timing en oorsprong van nieuwe invoer van vers glas, zilver en lood in het Romeinse systeem van materiaalverwerving te identificeren? • Is het voor al deze materialen mogelijk om veranderingen in een sociaal-geografische context te interpreteren, ook rekening houdend met materiaaleigenschappen, archeologische context en fabricagekenmerken? Dergelijke gevolgtrekkingen kunnen niet zinvol worden gemaakt op basis van individuele analyses van geïsoleerde objecten, maar waarnemingen van veranderingen moeten worden gedaan op basis van groepseigenschappen, waarbij zin wordt gegeven aan wat er wordt verwacht van de samenstelling van een groep objecten gedurende een bepaalde tijd en periode. Bestaande erts- en artefactgegevens die al zijn verzameld en beschikbaar zijn voor de onderzoeksgroep, zullen worden geëvalueerd, aangevuld met gerichte nieuwe analyse door MC-ICP-MS.

Datum:1 jun 2020 →  Heden
Trefwoorden:Lead isotopes, Kernel density estimates, Glass, Metal
Disciplines:Geoarcheologie, Archeologische wetenschappen
Project type:PhD project