< Terug naar vorige pagina

Project

'Mise en Relation': een onderzoek naar het spelen en creëren van theater, via interacties met een materiële werkelijkheid

Het onderzoek wil bijdragen tot de uitbouw van een theaterpraktijk waar de centrale creatieve dynamiek inhoudt dat spelers/makers vanuit een niet-superieure, niet-antropocentrische houding relaties aangaan met (welgekozen elementen binnen) de materiële werkelijkheid, om zodoende constructiever om te gaan met het ‘hier en nu’ van een voorstelling.

Het actuele ‘new materialism’ levert het theoretisch kader. Het omvat een spectrum aan verwante denkkaders met als essentie dat alle materie het vermogen tot handelen in zich draagt. De wereld krijgt vorm door gelijkwaardige materialiteiten die permanent met elkaar in relatie gaan en niet door een stabiele structuur die een subject autonoom over de wereld legt.

Het onderzoek wil uitdenken welke inzichten en vaardigheden een speler/maker moet bezitten om met deze dynamiek aan de slag te gaan en concrete methodieken en oefeningen formuleren voor de ontwikkeling en training ervan, zowel binnen de artistieke praktijk als binnen educatieve contexten.

Datum:1 okt 2018 →  Heden
Trefwoorden:theatre practice, new materialism, posthumanism, acting, theatre making
Disciplines:Voorstelling, Acteren, Regisseren, Theaterwetenschappen, Podiumstudies
Project type:PhD project