< Terug naar vorige pagina

Project

MUST - Multimodale evaluatieve houding in interactie

Een fundamentele menselijke eigenschap van taal is het vermogen om tegelijk subjecten, objecten of gebeurtenissen te representeren en een houding ten opzichte van die representaties uit te drukken. Hoewel de uitdrukking van een affectieve, evaluatieve of epistemische houding (stance-taking) als sociaal en intersubjectief fenomeen uitgebreid bestudeerd is in verschillende subdomeinen van de linguïstiek, blijft de multimodale realisatie ervan door middel van verschillende semiotische kanalen (taal, gebaren, gezichtsexpressie, blikrichting, lichaamshouding, aanraking) grotendeels onontgonnen terrein. Het voorgestelde project legt de focus op de interactie tussen deze kanalen in complexe ‘stance-taking acts’, die zowel simultaan als sequentieel gerealiseerd kunnen worden, door één spreker of co-operatief door meerdere gesprekspartners. Op basis van een empirische analyse van drie interactietypes (spontane gesproken gesprekken, instructioneel discours over muziek en vertellingen in Vlaamse gebarentaal) en daaraan gekoppelde fenomenen komen we tot een gedetailleerd beeld van de complexe interactionele en multimodale choreografie in de realisatie van evaluatieve houding.
Datum:1 okt 2020  →  Heden
Trefwoorden:multimodaliteit, taal en interactie, evaluatieve houding, ironie, gebarentaal, muzikale interactie, masterclasses, demonstratie
Disciplines:Corpuslinguïstiek, Gebarentaal, Discoursanalyse, Pragmatiek