< Terug naar vorige pagina

Project

Naar een LHBTI-gerichte penologie? Onderzoek naar de ervaringen, noden en het mensenrechtenkader van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender and interseks personen in Belgische gevangenissen.

LHBTI gedetineerden vormen een verdoken en kwetsbare groep in het gevangeniswezen met bijzondere noden, die weinig aandacht krijgt in onderzoek en in beleid. Dit project onderzoekt de ervaringen en de noden van LHBTI gedetineerden in België samen met de doorwerking van het mensenrechtenkader gericht op LHBTI personen in detentie. Deze studie is de eerste die specifiek LHBTI gedetineerden in België zal onderzoeken, samen met de omzetting van het mensenrechtenkader rond genderidentiteit en seksuele geaardheid in het Belgische gevangeniswezen. Dit project stelt een innovatieve aanpak voor om rond de methodologische en ethische problemen, die onderzoek rond LHBTI personen in detentie met zich meebrengt, te werken. Deze studie maakt gebruik van proxy-respondenten (professionals die met LHBTI gedetineerden werken tijdens en na detentie) als databronnen en als gatekeepers om toegang te verkrijgen tot LHBTI (ex-)gedetineerden door een combinatie van een kwantitatieve survey en meerdere fases van kwalitatieve interviews. De beoogde resultaten van het project zijn: 1) een overzicht van de ervaringen en noden van LHBTI gedetineerden in België, 2) een evaluatie van de doorwerking van het mensenrechtenkader rond LHBTI gedetineerden, 3) een overzicht van (goede) praktijken voor LHBTI gedetineerden, en 4) een kader voor LHBTI-gerichte penologie en de implicaties hiervan voor beleidsmakers.

Datum:1 nov 2020 →  Heden
Trefwoorden:LGBT, LHBTI, gevangenis, penologie, mensenrechten, penology, prisoners, detentie, gedetineerden, prison, human rights, LGBTQ+
Disciplines:Correctietheorie, daderbehandeling en revalidatie, Straf en strafrecht, Mensenrechtenwetgeving, Mensenrechten en justitie, Queerstudies, Sociologie van gender- en genderrelaties
Project type:PhD project