< Terug naar vorige pagina

Project

Neuro-endocriene regulatie van de voortplanting bij Ecdysozoa modelorganismen: van 'genomics' naar 'phenomics'.

De recente beschikbaarheid van genoom- en EST-sequentiegegevens bracht de jongste jaren een ware revolutie teweeg in het biologisch en biomedisch onderzoek. Momenteel vormt de verdere analyse van de regulatie en functies van deze veelheid aan genen en genproducten een belangrijke uitdaging. In dit project combineren we onze expertise in functionele genoomanalyse, peptidomica, moleculaire biologie en fysiologie om de neuroendocriene signaalwegen te bestudren, en te vergelijken, die betrokken zijn bij de regulatie van de voortplanting in Ecdysozoa modelorganismen, meer bepaald de bodemnematode Caenorhabditis elegans, het fruitvliegje Drosophila melanogaster, evenals de woestijnsprinkhaan Schistocerca gregaria. Deze laatste soort vertoont een uiterst merkwaardige fenotypische plasticiteit, ook populatiedensiteitsafhankelijk polyfenisme genaamd, die onder meer zeer grondige wijzigingen in de reproductiefysiologie teweegbrengt. De centrale, fundamenteel wetenschappelijke vraagstelling van dit project is: "Hoe wordt de informatie aanwezig in het centraal zenuwstelsel vertaald in (neuro) endocriene signalen die het reproductieproces sturen en reguleren?". Dit onderzoek richt zich voornamelijk op het ontrafelen van signaalwegen die werkzaam zijn stroomopwaarts van steroïdogenese en vitellogenese bij adulte nematoden en insecten.
Datum:1 okt 2010  →  30 sep 2015
Trefwoorden:Steroid, Peptide, Insect, Locust, Worms, Hormones, Nervous system, Neuropeptide
Disciplines:Dierkundige biologie, Algemene biologie, Genetica