< Terug naar vorige pagina

Project

Neuro-endocriene regulatie van de voortplanting bij Ecdysozoa modelorganisms: van genomics naar phenomics.

De recente beschikbaarheid van genoom- en EST-sequentiegegevens bracht de jongste jaren een ware revolutie teweeg in het biologisch en biomedisch onderzoek. Momenteel vormt de verdere analyse van de regulatie en de functies van deze veelheid aan genen en genproducten een belangrijke uitdaging. In dit project combineren we onze expertise in functionele genoomanalyse, peptidomica, moleculaire biologie en fysiologie om de neuroendocriene signaalwegen te bestuderen, en te vergelijken, die betrokken zijn bij de regulatie van de voortplanting in drie Ecdysozoa modelorganismen, meer bepaald de bodemnematode Caenorhabditis elegans, het fruitvliegje Drosophila melanogaster, evenals de woestijnsprinkhaan Schistocerca gregaria. Deze laatste soort vertoont een uiterst merkwaardige fenotypische plasticiteit, ook populatiedensiteitsafhankelijk polyfenisme genaamd, die onder meer zeer grondige wijzigingen in de reproductiefysiologie teweegbrengt. In het kader van een lopend GOA-project werd voor het centraal zenuwstelsel van deze soort tevens een uitgebreide EST-databank geproduceerd waarvan verder gebruik zal worden gemaakt. Specifieke objectieven van dit project zijn: de identificatie van neurohormonen betrokken bij de regulatie van (ecdy)steroïdogenese, vitellogenese en gametogenese; de studie van de mogelijke rol van bindingseiwtten als modulatoren van hormoonactiviteit; het bestuderen van neuronale circuïts die een rol spelen in het reproductief gedrag.
Datum:1 okt 2009  →  30 sep 2011
Trefwoorden:nervous system, peptide, behaviour, nematode, vitellogenesis, fly, hormone, insect, signal transduction, locust, reproduction, receptor, steroidogenesis
Disciplines:Dierkundige biologie, Algemene biologie, Biochemie en metabolisme, Medische biochemie en metabolisme, Genetica, Engineering van biomaterialen, Biologische systeemtechnologie, Biomateriaal engineering, Biomechanische ingenieurswetenschappen, Andere (bio)medische ingenieurswetenschappen, Milieu-ingenieurswetenschappen en -biotechnologie, Industriële biotechnologie, Andere biotechnologie, bio-en biosysteem ingenieurswetenschappen