< Terug naar vorige pagina

Project

Nieuwe testament in vertaling

Het 'Nieuwe Testament in Vertaling'-project onderzoekt het fenomeen van vertalingen in en van de nieuwtestamentische teksten vanuit een papyrologisch, tekstkritisch en exegetisch perspectief.Papyrologisch beoogt het project een breder begrip van de sociaal-historische achtergrond van vertalingen door relevante passages uit het Nieuwe Testament te vergelijken met alledaagse situaties van vertalingen in de toenmalige wereld zoals bewaard in documentaire papyri.Vanuit tekstkritisch oogpunt het project oude vertalingen van het Nieuwe Testament en vraagt het naar de plaats van deze vroege versies in een “Living Text”-traditie.Exegetisch bekijkt het project individuele passages uit het Nieuwe Testament die vertalingen bevatten of ernaar verwijzen en past het de papyrologische en tekstkritische bevindingen toe op zijn theologische interpretatie.Het algemene doel van het project is een beter begrip van vertalingen in en van het Nieuwe Testament te bevorderen in historisch en hermeneutisch opzicht.
Datum:27 nov 2019  →  Heden
Trefwoorden:New Testament Textual Criticism, Documentary papyri, New Testament exegesis
Disciplines:Bijbelstudies, Geschiedenis van de oudheid, Klassieke literatuur