< Terug naar vorige pagina

Project

Observatie en modelleren van gletsjers in de westelijke Tien Shan (Centraal-Azië). (FWOTM982)

Gletsjers over de hele wereld krimpen als reactie op de toenemende temperaturen. Ongeveer 25% van alle gebergtegletsjers bevinden zich in Centraal-Azië. Over de werkelijke toestand en toekomstige evolutie van deze ijsmassa’s zijn er echter nog vele vraagtekens.

Het doel van dit project is om de hoeveelheid, klimaatgevoeligheid en de evolutie van de gletsjers in de westelijke Tien Shan in Kirgizië beter te begrijpen en te voorspellen. Het project bouwt voort op lopend veldwerk met de meting van ijsdikte, oppervlakte, hoogte, ijssnelheid en massabalans van verschillende gletsjers. Deze observaties zullen dienen als input voor een 3-D gletsjer vloei model om de ijsdynamica en de tijdsevolutie van enkele individuele gletsjers gedetailleerd te simuleren. Hieruit zullen we input genereren om alle gletsjers in de westelijke Tien Shan met behulp van
satellietinformatie over de omtrek, hypsometrie en geodetische massabalansen te modelleren.

De hoeksteen van het project zal de implementatie en verbetering zijn van het recent ontwikkelde Global Glacier Evolution Model (GloGEMflow) voor de hele westelijke Tien Shan. Voor de simulaties van ijsvolume zullen we gebruik maken van de nieuwste generatie regionale klimaatprojecties van de CORDEX-ensembles voor Centraal-Azië. Dit onderzoek zal een nauwkeuriger inzicht verschaffen in de huidige en toekomstige gletsjer toestand en zal
naar verwachting van groot belang zijn voor de hydrologie, natuurlijke risico's en waterbeheer in de regio.
Datum:1 nov 2019 →  31 okt 2021
Trefwoorden:Glaciers, Ice volume, Central Asia
Disciplines:Meteorologie, Klimaatsverandering, Glaciologie, Remote sensing, Fysische geografie en milieugeowetenschappen niet elders geclassificeerd