< Terug naar vorige pagina

Project

Ondersteuning van kwaliteit in zelfstandige opvangvoorzieningen.

Kind&Gezin wil tegemoet komen aan de vraag naar pedagogische ondersteuning van de zelfstandige sector in de kinderopvang. Daarvoor wordt een ondersteuningsstructuur opgezet. Naast een adviesfunctie, die verzorgd wordt door Komma vzw, staat ECEGO binnen de structuur in voor de actieterreinen 'netwerking' en 'vorming'. We ondersteunen zowel zelfstandige kinderdagverblijven, zelfstandige onthaalouders als zelfstandige settings voor buitenschoolse opvang. Binnen het actieterrein 'netwerking' worden systemen van 'meterschap' en 'contactgroepen' opgezet. Deze initiatieven willen startende en reeds langer actieve voorzieningen de kans geven relaties uit te bouwen die hun professioneel handelen kunnen ondersteunen. Conclusies en ervaringen worden gebundeld in een informatieset naar de sector. .
Datum:1 jul 2010 →  30 jun 2014
Trefwoorden:Selfreflection, Contactgroups, Mentorship, Entrepreneurship, Quality improvement, Networking, Private childcare
Disciplines:Onderwijs, cultuur en maatschappij