< Terug naar vorige pagina

Project

Onderzoek in het domein van longkanker.

Longvlieskanker is een zeldzame kanker uitgaande van het longvlies en gekenmerkt door een lange latentieperiode tussen blootstelling aan het vermoede causale agens asbest en de klinische presentatie en diagnose. De prognose is slecht door deze late presentatie, wat de noodzaak van een vroegere diagnose beklemtoont. Bloed biomerkers hebben de verwachtingen niet ingelost door een gebrek aan gevoeligheid en specificiteit. Niet invasieve biomerkers in de uitademingslucht, de zogenaamde volatiele organische componenten zijn een beloftevolle en innovatieve applicatie van het breathomics onderzoek De onderzoeksgroep heeft in het verleden via de MESOBREATH 1, 2 en 3 studies onderzoek gedaan naar een vroegdiagnostische VOC-signatuur die mogelijk discriminerend is voor asbest blootstelling met/zonder het risico ontstaan van mesothelioom. In MESOBREATH 4 zal deze VOC-signatuur prospectief gevalideerd woren in een externe internationale cohorte van asbestblootgestelden en patiƫnten met longkanker en mesothelioom, Dit is de noodzakelijke stap vooraleer klinische implementatie kan verricht worden.
Datum:1 mei 2017  →  30 apr 2018
Trefwoorden:MESOTHELIOOM
Disciplines:Morfologische wetenschappen, Oncologie, Respiratoire geneeskunde