< Terug naar vorige pagina

Project

Onderzoek ter ontwikkeling van een nieuwe generatie BIOVEILIGE en BIOACTIEVE composieten voor tandrestauratie

Kunsthars-gebaseerd composiet is heden het meest gebruikte tandrestauratiemateriaal. Hiermee kunnen tanden minimaal invasief en nauwelijks zichtbaar hersteld worden. Echter bestaat een bijzondere bezorgdheid over de mogelijke afgifte van de hormoonverstoorder 'bisfenol A' (BPA). BPA kan in composiet aanwezig zijn als productierestant en/of degradatieproduct bij gebruik van BPA-gebaseerde monomeren zoals BisGMA. BisGMA is een polymerisatie 'cross-linker' en een belangrijke matrixcomponent in commerciële dentale composieten. Dankzij een recente KU Leuven 'research&development' doorbraak werden BPA-vrije bi-aromatische diolen gesynthetiseerd. Hierop gebaseerde monomeren kunnen BisGMA vervangen met zelfs het potentieel om de fysicomechanische eigenschappen van composiet te verbeteren. Eveneens bestaat er een duidelijke noodzaak om dentaal composiet op te waarderen met een therapeutische functie. Composiet voorzien van antibacteriële eigenschappen en/of remineralisatievermogen om secundaire cariës te voorkomen kan de levensduur van composietrestauraties verlengen. Na-montmorilloniet klei kan volgens een zelfontwikkelde methode fungeren als drager voor de graduele vrijzetting van antibacteriële agentia. Bifunctioneel bioglas kan zowel antibacteriëel zijn als remineralisatie potentieel bezitten. Beide vulstoffen zijn innovatieve materiaaltechnologieën om een nieuwe generatie van BIOVEILIGE en BIOACTIEF composieten te ontwikkelen.

Datum:25 aug 2020 →  Heden
Trefwoorden:Bioactive composite, Biosafe composite, Composite resin, Bisphenol A, BisGMA, therapeutic function
Disciplines:Synthese van materialen
Project type:PhD project