< Terug naar vorige pagina

Project

Optische insectenidentificatie door big data-analyse

Recente studies hebben aangetoond dat wereldwijd 15% van de landbouw gewassen verloren gaat door insectenschade. Snelle identificatie van schadelijke insecten is niet alleen van belang voor de landbouw, maar ook voor preventie van menselijke ziekten zoals malaria en zika. Echter ontbreekt er een sensor die dit kan uitvoeren, vandaag wordt identificatie van insecten manueel uitgevoerd met behulp van gespecialiseerde insectenvallen. Deze procedure is niet objectief en is zeer tijdsintensief. En daarom zou een snel insectenidentificatie systeem een grote toegevoegde waarde hebben. Recent is aangetoond dat dit kan worden uitgevoerd voor vliegende insecten op basis van hun vleugelslag. In het labo is een eerste prototype van deze sensor beschikbaar, maar deze moet verder worden gefinetuned voor gebruik op boerderij niveau. Het hoofddoel van dit doctoraat is de ontwikkeling van een goed insectclassificatie model op basis van de optische vleugelslag. Hiervoor, is een er een grote dataset van miljoenen vleugelslagprofielen beschikbaar via verschillende partners. Eerst zullen concepten van tijds- en frequentiedomein analyse worden toegepast voor de pre-processing van de data. Vervolgens zal die data gebruikt worden om met behulp van machine learning, deep learning en statistiek verschillende classificatie model te maken. Het beste model zal tot slot worden geïmplementeerd in een sensor die getest wordt in het veld. Hiervoor zal de focus liggen op Drosophila suzuki, een plaag die recent de Europese fruitproductie aantast, en Napomyzo cichorii, een plaag die veel verliezen veroorzaakt in de Belgische andijvie sector. Voor alle veldproeven zal er worden samengewerkt met onderzoekscentra die gespecialiseerd zijn in deze insecten.

Datum:5 nov 2018 →  Heden
Trefwoorden:insect detection, biophotonics, biosensors
Disciplines:Levensmiddelenwetenschappen en (bio)technologie, Andere chemie, Voeding en dieetkunde, Productie van landbouwdieren, Landbouw, land- en landbouwbedrijfsbeheer, Biotechnologie voor landbouw, bosbouw, visserij en aanverwante wetenschappen, Visserij, Analytische chemie, Macromoleculaire en materiaalchemie, Biologische systeemtechnologie, Biomateriaal engineering, Biomechanische ingenieurswetenschappen, Medische biotechnologie, Andere (bio)medische ingenieurswetenschappen
Project type:PhD project