< Terug naar vorige pagina

Project

Pragmatische markers in het Engels van moedertaal- en niet-moedertaalsprekers: Een onderzoek naar het gebruik van en de houding tegenover pragmatische markers

Het project is bedoeld om bij te dragen aan ons begrip van het gebruik van pragmatische markers (zoals u weet dat) door drie verschillende soorten taalgebruikers: native speakers Engels, Engels leerlingen als vreemde taal waarvan de moedertaal is Nederlands, en sprekers die Engels als communicatiemiddel op een dagelijkse basis gebruiken. De belangrijkste onderzoeksdoelstelling is om deze drie soorten sprekers Engels te vergelijken in termen van hun: (i) gebruik van pragmatische markers, (ii) opvattingen van pragmatische markers, en (iii) attitudes op pragmatische markers en hun zelfbeeld van hoe ze gebruiken ze zelf. Hiertoe wordt een methode van gemengde methoden gebruikt. Voor elk van de luidsprekerprofielen worden corpus data verzameld in de vorm van peer group interactions, en vervolgens wordt de incidentie van pragmatische markers in het corpus kwantitatief en kwalitatief geanalyseerd. Deze bevindingen zullen verrijkt worden met gegevens verzameld door een onderzoek, waarin de houding van pragmatische markers en de zelfbewustzijn van het gebruik van de sprekers die deelnamen aan de interacties hebben gevraagd.

Datum:1 okt 2017 →  22 sep 2021
Trefwoorden:linguistics, pragmatic markers, pragmatics
Disciplines:Theorie en methodologie van de literatuurwetenschappen, Linguïstiek, Theorie en methodologie van de linguïstiek, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen
Project type:PhD project