< Terug naar vorige pagina

Project

Quasi-analytische en niet-quasi-analytische functieruimten in de Fourieranalyse en de benaderingstheorie

Het eerste deel van het project onderzoekt ruimten van ultra-differentieerbare functies in termen van de groei van Fouriercoëfficiënten ten opzichte van spectrale ontwikkelingen die verband houden met elliptische pseudo-differentiaaloperatoren. Het tweede deel behandelt significante uitbreidingen van de befaamde stelling van Beurling-Wiener voor convolutie-algebraU+2019s en toepassingen in de Tauberse theorie van de asymptotiek van integraaltransformaties voor grote waarden van de parameter.

Datum:1 jan 2014 →  31 okt 2018
Trefwoorden:Tauberse theorie, ultra-distributie, Elliptische pseudo-differentiaaloperatoren, Quasi-analyticiteit, ultra-differentieerbare functies, Fourieranalyse, Veralgemeende Fourierreeksontwikkelingen, Benaderingstheorie, Spectrale ontwikkelingen, Spectrale synthese, FréchetalgebraU+2019s, Convolutie-algebraU+2019s
Disciplines:Wiskundige analyse, Functionele analyse, Verschillende complexe variabelen en analytische ruimten, Integraaltransformaties, operationele calculus, Operator theorie, Functies van een complexe variabele, Partiële differentiaalvergelijkingen, Benaderingen en uitbreidingen, Harmonische analyse van Euclidische ruimten