< Terug naar vorige pagina

Project

SOLPROM-SMS: Prominencen in de atmosfeer van de zon: stabiliteit, magnetohydrodynamica en seismologie.

De corona van de zon is een natuurlijk laboratorium waar we het gedrag en eigenschappen van plasma's kunnen bestuderen en trachten te begrijpen onder voorwaarden die we niet kunnen verwezenlijken in een aards laboratorium. Het onderwerp van dit project zijn Prominencen in de atmosfeer van de zon. Zeer recente waarnemingen hebben ongekende dynamica van prominencen laten zien met een niet eerder bereikte resolutie in tijd en ruimte: oscillaties, golven, stromen en instabiliteiten. Oscillaties van prominence-draden worden geïnterpreteerd als magneto-hydrodynamische (MHD) golven. Stromen kunnen Kelvin-Helmholtz instabiliteiten en resonante stroom instabilities veroorzaken en de plasma draden kunnen thermisch instabiel ziijn. Deze fenomenen zijn nauwelijke of helemaal niet begrepen. De opzet van het huidige project is een theoretische studie van de golven en instabiliteiten van prominencen. Bij deze theoretische studie zullen we analytische methoden en geavanceerde numerieke simulaties gebruiken. Het project bestaat uit twee delen. In het eerste deel willen we eigenschappen van MHD golven in prominence-draden bepalen. Met behulp van deze eigenschappen willen we vervolgens met seismologie op onrechtstreekse wijze informatie bekomen omtrent relevante fysische parameters van prominence plasme. In het tweede deel willen we plasma instabiliteiten bestuderen, in het bijzonder zijn we geïnteresseerd in thermische instabiliteiten en zogenaamde "shear flow" instabiliteiten.
Datum:1 jun 2011 →  30 sep 2012
Trefwoorden:Instabilities, Prominences/Filaments, Coronal seismology, KH-instability, Waves, Magneto-hydrodynamics (MHD)
Disciplines:Astronomie en ruimtewetenschappen