< Terug naar vorige pagina

Project

Start het allemaal met een hoofdimpact? Biomechanische analyse van posttraumatische neurodegeneratieve ziekten

Neurodegeneratieve ziekten vormen wereldwijd een groot gezondheidsprobleem waar momenteel geen behandeling voor bestaat. Neurodegeneratie is gelinkt aan de spreiding van toxische verkeerd gevouwen eiwitten (prionen) in de hersenen met celdood tot gevolg. Veel studies hebben dit probleem benaderd vanuit een klinisch, biologisch of moleculair oogpunt, maar de mechanismen in de ontwikkeling van deze ziekten zijn nog niet volledig blootgelegd. Dit project zal voor het eerst de initiatie en spreiding van neurodegeneratieve ziekten bestuderen via een biomechanische benadering. Klinische studies hebben een duidelijk verband aangetoond tussen traumatisch hersenletsel (THL) en de ontwikkeling van neurodegeneratie: een hoger risico op neurodegeneratie wordt waargenomen na THL. In dit project wordt een innovatieve, op continuümmechanica gebaseerde methode voorgesteld die belangrijke nieuwe inzichten zal brengen in hoe acuut hoofdtrauma kan leiden tot neurodegeneratie. Het doel is een biofidelisch numeriek model te creëren dat zowel de initiatie als spreiding van neurodegeneratie na THL voorspelt. Ten eerste zullen mechanische eigenschappen van neurologische weefsels onderzocht worden. Ten tweede zal een schadefunctie voor de ophoping van prionen na een hoofdimpact opgesteld worden op basis van de literatuur en geïmplementeerd in een eindig elementen (EE) model. Startend van deze initiële schade zal de spreiding van prionen geïmplementeerd worden in het EE-model in de derde stap. Ten slotte zal de onderzoekshypothese getest worden aan praktijkdata.

Datum:23 sep 2019  →  Heden
Trefwoorden:Traumatic brain injury, Finite element head modeling, Brain tissue characterization, Post-traumatic neurodegeneration
Disciplines:Biomechanica, Biomedische modellering, Neurologische en neuromusculaire ziekten, Continuümmechanica, Weefsel- en orgaanbiomechanica
Project type:PhD project