< Terug naar vorige pagina

Project

Studiepraktijken als antwoord op de kwestie van duurzaamheid. Een case-based onderzoek over de pedagogiek van studiepraktijken in een randstedelijke context.

Dit project sluit aan bij een recente ontwikkeling in educatieve theorievorming en praktijk: de groeiende interesse voor studiepraktijken. De centrale hypothese is dat zulke praktijken een uniek, maar nog niet voldoende geëxploreerd antwoord bieden op hedendaagse maatschappelijke uitdagingen, en meer specifiek de kwestie van samenleven op een duurzame wijze. Studiepraktijken krijgen vorm binnen formele en niet-formele educatieve settings (bv. universiteiten en sociaal-cultureel werk). Het betreft meer dan praktijken van kennsiverwerving en ze onderscheiden zich ook van politiek activisme: studiepraktijken verzamelen mensen al denkend rond een kwestie en maken het mogelijk die kwestie op onvoorziene wijzen van een antwoord te voorzien. Dit project verkent de specificiteit en de eigen educatieve dynamiek van deze praktijken in niet-formele contexten en binnen de randstad. Dit onderzoek gebeurt aan de hand van case-study’s vanuit een socio-materieel en praktisch-theoretisch perspectief.
Datum:1 okt 2020 →  Heden
Trefwoorden:study practice, urban context, educational theory, sustainability, practice-theory
Disciplines:Civic learning en gemeenschapsontwikkeling