< Terug naar vorige pagina

Project

SWVG-EF59 Rechtpositie gesloten opvang.

Onderzoek naar de gesloten opvang van minderjarigen in Vlaanderen: een regeling van de rechtspositie. Het onderzoek beoogt een kader te creëren voor een Vlaamse regelgeving inzake de rechtspositie van minderjarigen in gesloten opvang, in overeenstemming met het ter zake geldende mensen- en kinderrechtelijke kader (supra). Het kader schetst zowel de minimumvereisten als, in voorkomend geval, mogelijke scenario’s voor de verdere concrete invulling daarvan. Dit onderzoek zal, na een schets van het mensenrechtelijk kader, de huidige rechtspositie evalueren, om op basis daarvan aanvullingen en aanpassingen te suggereren; deze suggesties zijn gebaseerd op het mensenrechtelijk kader en op de regelingen in Nederland en de Frans Gemeenschap.

Datum:1 okt 2019  →  30 jun 2021
Trefwoorden:minors, Flanders, closed reception
Disciplines:Organisatie van de gezondheidszorg, Gezondheidspromotie en -beleid, Jeugd- en levensloopcriminologie