< Terug naar vorige pagina

Project

Tewerkstellingskwaliteit trajecten en mentale gezondheid: de rol van gender en sociale normen (FWOTM1001)

Er zijn 2 uitdagingen in de studie van tewerkstellingskwaliteit (i.e. de
voorwaarden en relaties van tewerkstelling) als een
gezondheidsdeterminant: ambigue definities van het originele
concept en een gebrek aan inzicht in de paden waardoor
tewerkstellingsregelingen van een lage kwaliteit de mentale
gezondheid van de werknemer schaden. Daarom wordt er een
nieuwe aanpak geïntroduceerd: de constructie van een typologie van
trajecten van tewerkstellingsregelingen. Bovendien wordt er gekeken
naar de modererende rol van individuele en maatschappelijke sociale
normen voor de relatie tussen tewerkstellingskwaliteit trajecten en
mentale gezondheid. De bufferende rol van sociale normen in de
tewerkstellingskwaliteit-mentale gezondheid relatie werd reeds
gesuggereerd, maar niet bestudeerd. Omwille van de overvloedige
aanwezigheid van gender normen in de maatschappij zal dit
onderzoek gedaan worden vanuit een gender perspectief.
Drie onderzoek objectieven staan centraal: 1) het onderzoeken van
de causale relatie tussen de typologie van tewerkstellingskwaliteit
trajecten en mentale gezondheid; 2) het onderzoeken van gender
verschillen in de relatie tussen de typologie en mentale gezondheid;
3) het onderzoeken of sociale normen een modererende rol hebben
in de relatie tussen gezondheid en de typologie en gender verschillen
daarbinnen. Hiervoor wordt de Duitse socio-economische panel
studie gebruikt, een uitgebreide representatieve longitudinale studie
van private huishoudens in Duitsland.
Datum:1 nov 2020 →  Heden
Trefwoorden:kwaliteit van de werkgelegenheid, geestelijke gezondheid, sociale normen
Disciplines:Sociologie van gender- en genderrelaties, Sociologie van gezondheid