< Terug naar vorige pagina

Project

Uitblinken in gelijkheid: Een nieuwe methode om de uniformiteit en robuustheid bij landbouwhuisdieren te verbeteren via precisieveredeling

Gaande van wanpraktijken in slachthuizen tot de verkoop van vervallen vlees: recent is vleesproductie zeer negatief in de media verschenen. Doorgedreven selectie bij landbouwdieren heeft geleid tot dieren die economisch en ecologisch gezien zeer efficiënt presteren. De keerzijde van de medaille is dat dieren gedreven worden naar hun biologische grenzen en zelfs daar voorbij, denk bijvoorbeeld aan de steeds toenemende worpgroottes bij varkens. Dit optimalisatieproces heeft geleid tot welzijnsproblemen en lijkt onverzoenbaar met het fokken van robuuste en gezonde dieren. Dit onderzoeksproject stelt een nieuwe en innovatieve selectiemethode voor: precisieveredeling bij landbouwdieren.Precisieveredeling verwerkt big data realtime in nieuwe statistisch genetische modellen. Uiteindelijk stelt ons dit in staat om de uniformiteit en weerbaarheid van dieren te verhogen via selectie. Uniformiteit streeft naar lage variatie tussen dieren, terwijl weerbare dieren een hoog productieniveau combineren met een goede gezondheid, ongeacht de omgeving. Het fokken van weerbaardere en uniformere dieren is een prioriteit geworden voor alle spelers in de vleesproductie. Drijfveren hierachter zijn globalisering, intensifiëring, klimaatverandering en publiek bewustzijn. Het verhogen van uniformiteit en weerbaarheid zal een efficiënte productie koppelen aan dierenwelzijn, een verlaagde arbeidslast voor de boer en een veilig en kwaliteitsvol eindproduct voor de consument.
 

Datum:16 okt 2017 →  Heden
Trefwoorden:Uniformity, Genomic Selection, Livestock, Resilience
Disciplines:Bioinformatica, Modellering en simulatie, Dierlijke genetica, Productie van landbouwdieren niet elders geclassificeerd
Project type:PhD project