< Terug naar vorige pagina

Project

Vernieuwende analytische en milieugerelateerde inzichten in de menselijke blootstelling aan synthetische anti-oxidantia aan de hand van geavanceerde massectrometrie (SANTA)

In het binnenmilieu worden mensen blootgesteld aan een diverse groep van contaminanten van opkomende zorg (CEC's), die sterk onderbestudeerd blijven. Twee groepen van CEC's, namelijk de hoog moleculaire gewicht fenolische antioxidanten (HMW SPA) en de organische fosfietantioxidanten (OPA), krijgen in de literatuur weinig aandacht. De blootstelling aan deze nieuwe antioxidanten (AOX) is alleen in Azië en Noord-Amerika onderzocht met methoden die zich richten op een kleine subset van de nieuwe AOX. Daadoor is het doel van dit project om zowel kwalitatieve als kwantitatieve blootstellingsmethoden te ontwikkelen, inclusief de eerste humane biomonitoring methode voor nieuwe AOX metabolieten. Deze methoden zullen in Vlaanderen toegepast worden en resulteren in de uitvoering van de eerste blootstellingsstudies in Europa voor de nieuwe AOX. Dit doel zal bereikt worden door gebruik te maken van state of the art massectrometrie (MS) apparatuur gekoppeld aan vloeistof- of gaschromatografie. Door de ontwikkeling van target en non-target MS screeningsmethoden en door hierbij gebruik te maken van nieuwe technieken zoals iteratieve MS. Deze methodes kunnen gebruikt worden in toekomstige Europese biomonitoring programma's, die op grote schaal de blootstelling bepalen. In conclusie, dit project zal van grote toegevoegde waarde zijn doordat het de eerste in Europa zal zijn die de menselijke blootstelling aan nieuwe antioxidanten zal bepalen door gebruik te maken van innovatieve technieken.
Datum:1 nov 2021 →  Heden
Trefwoorden:MASSASPECTROMETRIE, ANTIOXIDANTEN
Disciplines:Analytische scheidings- en detectietechnieken, Analytische spectrometrie, Andere omgevingswetenschappen niet elders geclassificeerd, Analytische toxicologie