< Terug naar vorige pagina

Project

Versterken van leerkrachten in het Ethiopisch lager onderwijs om executieve functies van leerlingen te stimuleren als voorwaarde voor academische prestaties en toekomstsucces.

Met een populatie van 42 miljoen inwoners jonger dan 14 jaar, hebben inspanningen om Ethiopisch onderwijs te verbeteren een groot potentieel voor maatschappelijke en economische veranderingen. Helaas blijft de prestatie van lagereschoolkinderen en de pedagogische vaardigheden van de leerkrachten onder de standaard van het Ministerie van Onderwijs (2015). Wij schuiven 2 gemiste opportuniteiten in het nationaal onderwijsplan naar voren om aan beide problemen te verhelpen. Ten eerste, ontbreken huidige acties een directe training van domeinoverstijgende vaardigheden zoals executieve functies (EF) die een dominante voorspeller zijn van schoolsucces (Diamond, 2013). Ten tweede, zullen we leerkrachten (in opleiding) trainen in leerkracht-leerling interacties (LLI) als basis voor een optimale leercontext waarin EF kunnen ontwikkelen bij kinderen met en zonder onderwijsnoden. Meerdere onderzoeksdesigns (systematische review, documentanalyse, vragenlijstontwikkeling en RCT van een EF x LLI interventie) en nauwe samenwerking met lokale instanties garanderen de haalbaarheid van het project en de ecologische validiteit van projectuitkomsten.

Datum:1 okt 2020 →  Heden
Trefwoorden:Gender equality, Academic achievement, Pedagogical skills
Disciplines:Curriculum en pedagogiek van de humane en sociale wetenschappen, Leren en gedrag