< Terug naar vorige pagina

Project

VIONA O&O Procesevaluatie van activeringstrajecten voor MMPPS-personen.

KU Leuven HIVA voert een procesevaluatie uit naar de activeringstrajecten voor MMPPS-personen in vijf werkpakketten. Hierbij vertrekken we vanuit een breed verkennend onderzoek naar de activeringstrajecten voor MMPPS-personen, waarna we inzoomen tot op het niveau van één traject (casestudy), om daarna weer uit te zoomen in functie van het formuleren van beleidsaanbevelingen en valorisatie die een overkoepelende analyse van de verzamelde data vergen.

Datum:20 mei 2020  →  19 mei 2021
Trefwoorden:Activeringstrajecten, Psychosociale problematiek, Personen met een arbeidshandicap, thema_arbeidsmarkt
Disciplines:Evaluatie van sociale programma's, Sociaal gedrag en sociale actie