< Terug naar vorige pagina

Project

Wat werkt voor wie? Een studie naar differentiële effectiviteit van instructiekenmerken.

Recente studies tonen aan dat de leesvaardigheid van leerlingen van het Vlaamse basisonderwijs daalt en dat de groep laagpresterende leerlingen toeneemt. Bovendien maken Vlaamse leerlingen in het basisonderwijs onvoldoende leerwinst voor lezen. De bijdrage van generieke instructiekenmerken tot de leesprestaties van leerlingen werd in de literatuur reeds uitgebreid gerapporteerd. Vanuit het perspectief van differentiële effectiviteit wil dit onderzoek deze kennisbasis verruimen door na te gaan in welke mate generieke instructiekenmerken bijdragen tot verschillen in leerprestaties en leerwinst voor lezen van specifieke leerlingengroepen. Daarbij wordt onder meer een onderscheid gemaakt tussen low-risk en high-risk leerlingen op basis van leerprestaties en achtergrondkenmerken zoals thuistaal. Vanuit een dynamisch effectiviteitsperspectief zal worden onderzocht hoe kenmerken zoals tijdsmanagement, doel- en taakoriëntering, structuur, vraagstelling, modelleren en interactie de instructiekwaliteit rond leesstrategieën voor deze groepen van leerlingen kunnen verbeteren in functie van leerwinst voor begrijpend lezen. Enerzijds zal via observatie- en longitudinaal onderzoek worden vastgesteld hoe deze kenmerken zich verhouden tot de ontwikkelende leesvaardigheid van leerlingen. Anderzijds ligt de nadruk op de implementatie en evaluatie van de effectiviteit van een professioneel ontwikkelingsprogramma dat inzet op deze instructiekenmerken binnen leesonderwijs.

Datum:9 nov 2020  →  Heden
Trefwoorden:differential effectiveness, instructional quality, educational effectiveness, reading comprehension
Disciplines:Taalcurriculum en -pedagogiek, Onderwijskunde op microniveau, Algemene pedagogische en onderwijswetenschappen niet elders geclassificeerd
Project type:PhD project