< Terug naar vorige pagina

Project

Werkzame factoren bij het versterken van sociale netwerken bij personen met een beperking

De hoofddoelstelling van dit doctoraatsproject is om de complexe dynamiek van sociale relaties van volwassenen met een beperking in ambulante ondersteuningsdiensten in kaart te brengen en om professionals te ondersteunen in het behouden, versterken of uitbreiden van de sociale relaties van hun cliënten om zo de kwaliteit van leven te verhogen. Deze doelstelling is geoperationaliseerd op drie manieren: (1) de bestaande interventies over sociale relaties bij volwassenen met een beperking in kaart brengen door middel van een systematic review (studie 1) en door middel van het oplijsten van de bestaande praktijken en beïnvloedende factoren in de diensten voor ambulante ondersteuning (studie 2), (2) de complexiteit en de dynamieken in sociale relaties in kaart te brengen (studie 3 en studie 4), (3) persoonlijke netwerkverhalen creëren als opstap naar een interventies om sociale relaties te verbeteren (studie 5 en studie 6).

Dit doctoraatsproject is ingebed in een samenwerkingsverband tussen de KU Leuven (Gezins- en orthopedagogiek, LUCAS), UCLL en SPOND vzw, benoemd als de Academische Werkplaats Inclusie Ondersteuning. Deze samenwerking zorgt voor de praktische vertaling, relevantie en toepassing van dit doctoraatsproject. We benadrukken de sterke samenwerking met personen met een beperking, professionals en netwerkleden. Er worden bovendien co-onderzoekers met een beperking aangeworven voor studie 5 en studie 6. 

Datum:19 okt 2017  →  Heden
Trefwoorden:Social network, Person with disabilities
Disciplines:Orthopedagogiek en onderwijs voor specifieke onderwijsbehoeften
Project type:PhD project