< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Advies over de invloed van maaibeheer op habitattype 3260

Boek - Boek

Volgens de code goede natuurpraktijk worden vegetaties in type 3260 waterlopen bij voorkeur niet gemaaid. De beheerder wil hiervan afwijken voor enkele waterlopen. Om de vergunningverlening te ondersteunen vraagt de administratie of maaien vanaf 15 juni een negatieve impact heeft en of hierdoor soorten kunnen verdwijnen. Het advies behandelt eerst de kenmerken van een gunstige lokale staat van instandhouding en de al beschreven effecten van maaibeheer op vegetatie en fauna. Verder is nagegaan welk effect het maaitijdstip en -patroon kan hebben en op basis hiervan volgen algemene aanbevelingen voor het beheer. Op basis van de biotiek van de beoogde trajecten is een specifieke effectbeoordeling uitgevoerd. Tot slot worden kennishiaten en aanb
Series: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Jaar van publicatie:2016