< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Agenda voor de toekomst - Morfologie Mesoschaal: deelrapport 14. Bodemtransport nabij de Platen van Ossenisse op basis van een analyse van bodemvormen

Boek - Rapport

Ten behoeve van de optimale invulling van de toekomstige sedimentstrategie in de Westerschelde is onderzoek verricht naar de sedimenttransporten nabij enkele huidige en potentiƫle toekomstige stortlocaties op basis van peilingen. Uit deze peilingen werd het sedimenttransport afgeleid op basis van de migratie van bodemvormen. Zowel de karakteristieken van de bodemvormen als de sedimenttransporten werden afgeleid. Uit de analyse volgt dat de bodemvormen een variatie kennen in hun geometrie (hoogte tussen 20 cm en 120 cm, lengte tussen 10 m en 25 m) alsook in afgeleide transporten. De grootste transporten worden teruggevonden ter hoogte van de oostelijk deel van de noordrand en het noordelijk deel van de oostrand van de platen van Ossenisse. De transporten zijn hier gemiddeld een factor 5 (methode volumeverschil) groter dan de transporten langs de westrand en het zuidelijk deel van de oostrand. Tevens werd de temporele variatie onderzocht alsook mogelijke invloedsfactoren.

Edition: Versie 3.0
Series: WL rapporten
Volume: 14_024_14
Aantal pagina's: 28
Jaar van publicatie:2018
Trefwoorden:Sedimenttransport, Schelde-estuarium, Bodemvormen