< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Agenda voor de toekomst - Morfologie Mesoschaal: deelrapport 2. Gevoeligheidsanalyse voor morfologische simulaties in de Westerschelde

Boek - Rapport

  • Het project ’Hydro- en sedimentdynamische en morfologische processen op meso-schaal’, dat onderdeel is van thema 7 uit de Agenda “Morfologische en ecologische effecten sedimentstrategie”, tracht de inzichten in de hydro- en sedimentdynamische en morfologische processen op meso-schaal te verbeteren. In dit rapport wordt de gevoeligheid van verschillende parameters op het morfologische resultaat nagegaan, voornamelijk gefocust op de drempelgebieden (drempel van Hansweert en drempel van Frederik). De parameters die worden onderzocht zijn de type sedimenttransport formulering, de morfologische factor (MF), de correcties voor de bodemhelling (αbn en αbs). Qua hydrodynamische parameters werd gevarieerd met de ruwheid, 3D effecten (ofwel 3D-model met 2 lagen ofwel gebruik makend van secondaire stroming optie). Tot slot werd een gridverfijning geprobeerd en werden ook de eigenschappen van het sediment zelf (D50 en sedimentfracties) aangepast.
Edition: Versie 3.0
Series: WL rapporten
Volume: 14_024_3
Aantal pagina's: 87
Jaar van publicatie:2019
Trefwoorden:Morfologie, Gevoeligheid, Morfologische simulaties, Delft3D