< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Bio-based poly(3-hydroxybutyrate)/thermoplastic starch composites as a host matrix for biochar fillers

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Tijdschrift: Journal Of Polymers And The Environment
ISSN: 1566-2543
Issue: 8
Volume: 29
Pagina's: 2478 - 2491
Jaar van publicatie:2021
Toegankelijkheid:Open