< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Criteria voor het bepalen van de lokale staat van instandhouding van wulp, grutto, watersnip, velduil, blauwe kiekendief en paapje

Boek - Boek

De Habitat- en Vogelrichtlijn vormen samen de hoeksteen van het Europese natuurbeleid. Elke lidstaat moet streven naar een gunstige staat van instandhouding van de op haar grondgebied aanwezige Natura 2000 habitattypen en soorten. Die toestand moet regelmatig gerapporteerd worden. In dit advies geeft het INBO criteria om de lokale staat van instandhouding van wulp, grutto, watersnip, velduil, blauwe kiekendief en paapje te kunnen bepalen.
Series: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Jaar van publicatie:2020
Trefwoorden:Soorten en biotopen, Fauna, Natura 2000 en instandhoudingsdoelen, Beleid, Vogels, Soorten, Broedvogels