< Terug naar vorige pagina

Publicatie

De toekomst is aan de surfende criminoloog

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Om een zinvolle bijdrage te leveren aan de aanpak van de grote uitdagingen die op ons afkomen moeten we als criminologen meer… surfen. In een dynamische omgeving vol tegenstellingen is het belangrijk dat we voortdurend over en weer bewegen, daarbij laverend tussen theoretisch-normatieve benaderingen en tussen methodologische benaderingen. Na enkele illustraties om die surfende beweging concreet te maken, worden drie krijtlijnen voorgesteld voor een criminologische onderzoeksagenda die ons op weg kan helpen naar de aanpak van die grote uitdagingen: echte (i.p.v. oppervlakkige) praktijkrelevantie, causale ambities en multidisciplinariteit. De bijdrage rondt af met enkele reflecties over de organisatie en financiering van criminologisch onderzoek.
Tijdschrift: Tijdschrift voor Criminologie
ISSN: 0165-182X
Issue: 4
Volume: 61
Pagina's: 13 - 30
Aantal pagina's: 17
Jaar van publicatie:2020